11 Chủng vân tay chính mà ai cũng nên biết

Hiện nay, các nhà khoa học phân chia chủng vân tay thành 11 loại. Mỗi một chủng vân tay cho thấy những tính cách và những đặc điểm nổi trội riêng. Trong đó, ông Francis Galtons là người đầu tiên phát hiện vai trò của vân tay trong lĩnh vực di truyền và sự khác […]

Email marketing là gì? Tại sao bạn nên ứng dụng Email marketing

Phễu bán hàng và thang giá trị là gì? Google giúp mình, phần này sẽ được bổ sung sau Các bước xây dựng hệ thống Leads Bước 1: Tạo mồi câu có giá trị cao. Ví dụ: richidea.vn/ladipagoptin Mục đích: tạo ra tệp danh sách khách hàng tiềm năng quan tâm đến chủ đề ta […]